Hallinto-oikeus piti voimassa Kemijärven biojalostamohankkeen ympäristöluvan – Boreal Biorefin mukaan investointipäätös tehdään vuonna 2021