Saamelaiskäräjälain muutoksen valmistelu käynnistyy – laki vanhentunut