Lähiluonnon puroista on tullut suomalaisille henkireikiä ja silmäteriä, mutta moni pienvesi kaipaa kipeästi kunnostamista