Sähköautojen latauspistevelvoite tarkentui – pisteet uusiin tai laajasti peruskorjattaviin taloihin

Velvoite koskee asuinrakennuksia, joissa on enemmän kuin neljä pysäköintipaikkaa sekä muita rakennuksia, joissa on yli kymmenen parkkipaikkaa.

Uusi eduskunnassa oleva lakiesitys velvoittaa asuin- ja liikerakennuksia rakentamaan sähköautojen latauspisteitä. Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta. Juha Peurala

Lue juttu oman lehtesi verkkopalvelusta