Valtiovarainministeriö poistaisi turpeen verotuet ja laskisi teollisuuden sähköveron EU-minimiin asteittain