Viljasato notkahtaa viime vuodesta – ruissato ei kata kotimaista kulutusta