Oikeustieteellisiin opintoihin otetaan ilmoitettua enemmän opiskelijoita pisteytysvirheen takia