LM: Nuorisosäätiön tytäryhtiöiden hakemukset yleishyödylliseksi yhteisöksi on hylätty

Nuorisosäätiön johto on jättänyt tytäryhtiöitä koskevasta päätöksestä Aralle oikaisupyynnön. JUSSI NUKARI / LEHTIKUVA

Lue juttu oman lehtesi verkkopalvelusta