Vanhusasiavaltuutettu jäämässä ilman erillistä toimistoa ja valvovaa roolia

Hallituksen esitys on tarkoitus saada eduskunnan käsittelyyn syyskuussa.

Eläkkeensaajien keskusliitto näkee, että vanhusasiavaltuutettu voisi olla valvova viranomainen, joka tarkastelisi ikääntyneiden elinoloja kokonaisvaltaisesti, myös liikunta- ja kulttuuripalveluden sekä asumisolojen näkökulmasta. Valvova rooli ei kuitenkaan ole viran valmistelussa lähtökohtana, sillä valvovia viranomaisia on jo paljon. Kuva on arkistokuva Siilinjärvellä sijaitsevan kylpylä Fontanellan kuntosalicircuitista ikäihmisille. Etualalla Sisko Rönkkö. Marko Happo

Lue juttu oman lehtesi verkkopalvelusta