Lähimaksu on hygieeninen tapa maksaa –  voisiko lähimaksun kertaosostosummaa nostaa?